Profil spoločnosti

Výrobky pre zákazníkov z EU a iných krajín

KOMPONENTY OCEĽ. STAVIEB

- Systémy prívodu vzduchu pre elektrárne

STAVEBNÉ STROJE

- Drvič

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

- Mosty

- Haly

- Nájazdové rampy

ŽERIAVY

- Otočné žeriavy

- Portálové žeriavy

- Kontajnerové žeriavy

- Podvozky

- Mačky

- Komponenty stav. žeriavov

STROJÁRSKE KOMPONENTY

- Prevodové skrine

- Textilné valce

STAVBA VOZIDIEL

- Prepravné vozidlá

- Rámy vozidiel

ČASTI KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

- Spodné rámy

- Rámy podvozkov

- Skrine vozňov

mapa

Mostárenská 9 / 29
SK - 977 01 Brezno

Slovensko - Slowakei - Slovakia

e-mail: k-supra@k-supra.sk
www.k-supra.sk