Základný štandard požiadaviek na kvalitu

Certifikáty a normy

 • Výroba oceľových konštrukcií podľa, STN EN 1090, DIN 15 018.
 • Výroba častí koľajových vozidiel STN EN 15085 CL1.
 • Požiadavka na kvalitu zvárania STN EN ISO 3834-2. Zmluvné požiadavky na kvalitu zvárania úplné.
 • Kvalita rezania kyslíkom podľa STN EN ISO 9013-442.
 • Mechanické opracovanie STN EN ISO 21920, stupeň presnosti STN ISO 2768-1-m.
 • Príprava zvarových plôch ocelí STN EN ISO 9692.
 • Zvárané konštrukcie stupeň presnosti STN EN ISO 13920 B,F.
 • Prevedenie zvarov STN EN 5817-C.
 • Rozsah kontroly zvarov: 100% vizuálna STN EN ISO 17637, 10% prežiarením STN EN ISO 17636-1, STN EN ISO 10675-1, ultrazvukom. STN EN ISO 11666STN EN ISO 23279STN EN ISO 17640.
  Ďalšie metódy – penetračná STN EN ISO 23277, magnetická STN EN ISO 17638STN EN ISO 23278.
 • Základný a prídavný materiál a atestom STN EN 10 204-2.2.
 • Personál pre značenie samostatne expedujúcich položiek, dielcov a hotových výrobkov číslom zákazky.
 • Povrchová úprava podľa STN EN ISO 12944.
 • Protokoly o kvalite a kompletnosti výrobkov.

STN EN ISO 9001:2016

STN EN ISO 14001:2016

EN15085-2

EN ISO 3834-2:2001

EN 1090-1:2014+A1:2011

Scroll to Top