Profil spoločnosti

Komponenty
oceľových stavieb

Systémy prívodu vzduchu pre elektrárne

Stavebné
stroje

Drvič

Oceľové
konštrukcie

Mosty, haly, nájazdové rampy

Žeriavy

Otočné žeriavy, portálové žeriavy, kontajnérové žeriavy, podvozky, mačky, komponenty stavebných žeriavov

Strojárske
komponenty

Prevodové skrine, textilé valce

Stavba
vozidiel

Prepravné vozidlá, rámy vozidiel

Časti koľajových vozidiel

Spodné rámy, rámy podvozkov, skrine vozňov

Scroll to Top